Odszkodowania

Zadzwoń do nas

Niesiemy pomoc

Każdemu, bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce pracy, może przydarzyć się poważny wypadek. Wiąże się on z dużym stresem dla poszkodowanych oraz ich rodzin. Jego konsekwencjami mogą być poważne urazy, które mają duży wpływ na życie poszkodowanych.

Wiemy, że osoby, które ucierpiały w wypadkach, znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. Tymczasem uzyskanie odszkodowania za wypadek nie jest wcale łatwe. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężko jest samemu dochodzić należnego odszkodowania powypadkowego od zakładów ubezpieczeniowych.

Wypadek komunikacyjny - odszkodowanie

Dochodzenie odszkodowań

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań dla naszych Klientów, którzy (bądź ich bliscy) ulegli wypadkowi, są ofiarami błędów medycznych czy ponieśli szkodę majątkową. Reprezentujemy ich na każdym etapie postępowania, w sądzie i podczas batalii z towarzystwem ubezpieczeniowym, gwarantując doskonałe efekty.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wypadek w rolnictwie

W czasie prac w gospodarstwie rolnym może dojść do wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. W zależności od sytuacji może ci przysługiwać roszczenie o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego KRUS, jak i z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej, lub rolniczej choroby zawodowej, oraz członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Należy pamiętać, że rolnicy, podobnie jak kierowcy pojazdów, zobowiązani są do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadanego gospodarstwa rolnego, które uprawnia do dochodzenia odszkodowania. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego.

Zasady przyznawania odszkodowań w rolnictwie są takie same jak przy wypadkach komunikacyjnych. Kancelaria Merkury Odszkodowania i Doradztwo Prawne oferuje pomoc przy dochodzeniu roszczeń od ubezpieczyciela.


Jeżeli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie skontaktuj się z nami.