Obsługa prawna przedsiębiorstw

Zadzwoń do nas

Dbamy o bezpieczeństwo prawne

Zapewniamy obsługę prawną firm, w ramach której możesz liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy biznes rządzi się swoimi prawami a prawo zmienia się bardzo dynamicznie. Prowadzenie działalności gospodarczej i śledzenie wszelkich zmian jest niezwykle trudne. Dlatego dbamy o bezpieczeństwo prawne Twojej firmy.

Kancelaria prawna - Merkury Odszkodowania & Doradztwo Prawne

Wsparcie w postępowaniach sądowych, urzędowych oraz w negocjacjach

Pomożemy ci we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem postępowania przed sądem lub urzędem. Przygotujemy wszelką dokumentację do sprawy – pozew, odpowiedź na pozew oraz inne pisma, które są niezbędne do prowadzenia postępowania sądowego. Pomagamy również w sporach z urzędami. Jednocześnie staramy się, by wszelkie spory były rozwiązywane polubownie i możemy również pomóc w negocjacjach z kontrahentami.